Uputstvo za korišćenje bubice

Preklopiti poklopac bubice sa baterijom, zatim obavezno očistiti uvo, jer ako se bubica zapuši ništa se neće čuti!
Uzmite bubicu za pipak i ubacite u uvo, šištanje je normalan rad bubice! Kako bluetooth povezati sa telefonom?

*Držite na bluetooth-u 15 sekundi,
*Uključite bluetooth na Vašem mobilnom telefonu potražite aktivne uređaje,
*Kada pronađete odgovarajuću bluetooth bubicu povežte je,
*Ako traži šiftu kucate 0000 (četiri nule),
*Bubica je spremna za korišćenje!

Odašiljač npr. na levo rame ako Vam je bubica u levom uvetu, mikrofon ide na grudi, uspostavite vezu i komunicirate!