Bežične Bubice Mini Kamere

Koliko je Tehnologija Popularna Medju Studentima

Popularnost tehnologije i koliko tehnologija pomaže studentima u učenju ali i u rešavanju teških zadataka kao što su oni na ispitima najbolje pokazuje istraživanje Guardiana koje sprovedeno u Velikoj Britaniji.

Velika Britanija je širom sveta poznata po svojim velikim univerzitetima. Propisi na tim univerzitetima veoma su strogi i svako kršenje pravila sankcioniše se najstrože moguće. Studenti su se od kako postoji škola na razne načine dovijali kako bi sebi “olakšali” prolazost na testovima i ispitima. Nekada su to bili papirići sa ispisanim formulama i definicijama a danas je taj način prevaziđen tehnološkim rešenjima. To su uglavnom bežične bubice, slušalice, android telefoni, pametni satovi…
Guardian je obradio podatke na osnovu porasta varanja na ispitima uz korišćenje tehnoloških podataka koje je u zadnje četiri godine poraslo na čak 42%. U poslednje dve godine je čak četvrtina studenata koristila neko od tehnoloških “pomagala” kao bi svoj ispit lkše rešili i položili.
Najaktivniji su bili studenti sa Queen Mary univerziteta u Londonu sa čak 54 slučajeva varanja na ispitu uz pomoć tehnologije. U izveštaju Newcastle univerziteta stoji da je prijavljeno čak 91 slučaj varanja od čega je 43% studenata koristilo neki od uređaja.
Postoji dosta odgovora na pitanja na koji način su otkriveni korisnici nedozvoljenih sredstava u ovom slučaju tehnologije. Najmanji broj otkrivenih studenata bili su korisnici bežičnih bubica, a nejveći korisnici android telefona. Ono što je važno napomenuti da korisnci bilo kog od navedenih sredstava moraju biti vešti i obučeni za korišćenje. Svaki pogrešan pokret, izraz lica mogu da vas odaju.
Da li “tragači” i “ometači” mogu da ugroze rad ili presretnu i prekinu komunikaciju vaše bubice, androida, pametnog sata?
Odgovor je ne, tehnologija napreduje, kako u mobilnoj telefoniji tako i kod bežičnih bubica. Verovatnoća da će vaša komunikacija biti ometana ili prekinuta je svedena na minimum. Jedino što ostaje je na vama a to je da vežbate korišćenje i poštujete uputstvo koje ste dobili pri iznajmljivanju ili kupovini bubice.